^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούνιος 20231 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 18.8°C
Μέση υγρασία= 67%
Μέσο σημείο δρόσου= 13°C
Μέσο βαρόμετρο= 1012.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 20.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 21 km/h
Μέση διεύθυνση= W
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 01 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 26.9°C on day 01 at time 18:10
Ελάχιστη θερμοκρασία= 12.4°C on day 01 at time 03:40
Μέγιστη υγρασία= 97% on day 01 at time 08:10
Ελάχιστη υγρασία= 36% on day 01 at time 18:10
Μέγιστη πίεση= 1014.5 hPa on day 01 at time 10:25
Ελάχιστη πίεση= 1009.8 hPa on day 01 at time 18:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 16.9 km/h on day 01 at time 18:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 23.8 km/h on day 01 at time 18:40
2 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 19.5°C
Μέση υγρασία= 63%
Μέσο σημείο δρόσου= 12.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1010.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 16.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 16.8 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 02 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 26°C on day 02 at time 17:00
Ελάχιστη θερμοκρασία= 13.1°C on day 02 at time 06:55
Μέγιστη υγρασία= 87% on day 02 at time 04:40
Ελάχιστη υγρασία= 39% on day 02 at time 17:15
Μέγιστη πίεση= 1012.1 hPa on day 02 at time 01:15
Ελάχιστη πίεση= 1009.2 hPa on day 02 at time 17:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 14 km/h on day 02 at time 18:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 02 at time 18:30
3 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.1°C
Μέση υγρασία= 71%
Μέσο σημείο δρόσου= 13.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 31.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 31.8 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 79.2 mm on day 03 at time 15:20
Μέγιστη θερμοκρασία= 25.7°C on day 03 at time 14:10
Ελάχιστη θερμοκρασία= 11.5°C on day 03 at time 15:25
Μέγιστη υγρασία= 96% on day 03 at time 16:00
Ελάχιστη υγρασία= 45% on day 03 at time 14:10
Μέγιστη πίεση= 1016.3 hPa on day 03 at time 15:15
Ελάχιστη πίεση= 1011 hPa on day 03 at time 05:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 23.8 km/h on day 03 at time 14:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 38.5 km/h on day 03 at time 14:40
4 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.6°C
Μέση υγρασία= 68%
Μέσο σημείο δρόσου= 13.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 25.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 26.3 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 25.8 mm on day 04 at time 17:40
Μέγιστη θερμοκρασία= 26.1°C on day 04 at time 14:30
Ελάχιστη θερμοκρασία= 11.5°C on day 04 at time 04:15
Μέγιστη υγρασία= 98% on day 04 at time 08:35
Ελάχιστη υγρασία= 37% on day 04 at time 13:55
Μέγιστη πίεση= 1017.8 hPa on day 04 at time 23:35
Ελάχιστη πίεση= 1015 hPa on day 04 at time 05:10
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 21.9 km/h on day 04 at time 15:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 29.5 km/h on day 04 at time 15:40
5 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 19.1°C
Μέση υγρασία= 70%
Μέσο σημείο δρόσου= 15.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 14.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 15.4 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 16.8 mm on day 05 at time 18:25
Μέγιστη θερμοκρασία= 27.1°C on day 05 at time 14:35
Ελάχιστη θερμοκρασία= 13.1°C on day 05 at time 05:45
Μέγιστη υγρασία= 95% on day 05 at time 23:50
Ελάχιστη υγρασία= 45% on day 05 at time 14:05
Μέγιστη πίεση= 1017.9 hPa on day 05 at time 01:20
Ελάχιστη πίεση= 1015.3 hPa on day 05 at time 22:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 13 km/h on day 05 at time 16:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 05 at time 16:15
6 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.9°C
Μέση υγρασία= 70%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1014.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 8.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 9.4 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 06 at time 15:00
Μέγιστη θερμοκρασία= 27°C on day 06 at time 14:55
Ελάχιστη θερμοκρασία= 13.4°C on day 06 at time 06:45
Μέγιστη υγρασία= 98% on day 06 at time 08:00
Ελάχιστη υγρασία= 41% on day 06 at time 14:40
Μέγιστη πίεση= 1016 hPa on day 06 at time 00:35
Ελάχιστη πίεση= 1013.8 hPa on day 06 at time 15:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 8.2 km/h on day 06 at time 12:30
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h on day 06 at time 14:35
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούνιος 2023 μέχρι την μέρα 6
Μέση θερμοκρασία= 13.6°C
Μέση υγρασία= 49%
Μέσο σημείο δρόσου= 9°C
Μέσο βαρόμετρο= 509 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 31.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 31.8 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Υετός μήνα= 41.9 mm
Υετός έτους= 678.9 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 79.2 mm on day 03/06/2023
Μέγιστη θερμοκρασία= 27.1°C on day 05/06/2023
Ελάχιστη θερμοκρασία= °C on day 05/06/2023
Μέγιστη υγρασία= 98% on day 04/06/2023
Ελάχιστη υγρασία= % on day 05/06/2023
Μέγιστη πίεση= 1017.9 hPa on day 05/06/2023
Ελάχιστη πίεση= hPa on day 05/06/2023
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 23.8 km/h on day 03/06/2023
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 38.5 km/h on day 03/06/2023
Avg daily max temp:---°C
Avg daily min temp:---°C


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
4.6mm on day 01
26.1mm on day 03
8.4mm on day 04
8.4mm on day 05