^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Απρίλιος 20241 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 16.1°C
Μέση υγρασία= 56%
Μέσο σημείο δρόσου= 6.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1017.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 22.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 23.5 km/h
Μέση διεύθυνση= E
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 01 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 24.3°C on day 01 at time 15:25
Ελάχιστη θερμοκρασία= 7.4°C on day 01 at time 08:50
Μέγιστη υγρασία= 87% on day 01 at time 08:50
Ελάχιστη υγρασία= 25% on day 01 at time 17:15
Μέγιστη πίεση= 1019.4 hPa on day 01 at time 01:25
Ελάχιστη πίεση= 1014.7 hPa on day 01 at time 23:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 20.1 km/h on day 01 at time 17:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 25.6 km/h on day 01 at time 17:05
2 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.5°C
Μέση υγρασία= 52%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1014.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 20.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 21.1 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 02 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 21.9°C on day 02 at time 16:05
Ελάχιστη θερμοκρασία= 11°C on day 02 at time 07:35
Μέγιστη υγρασία= 70% on day 02 at time 07:35
Ελάχιστη υγρασία= 33% on day 02 at time 16:15
Μέγιστη πίεση= 1015.5 hPa on day 02 at time 23:50
Ελάχιστη πίεση= 1013 hPa on day 02 at time 16:50
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 17.2 km/h on day 02 at time 14:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 23.8 km/h on day 02 at time 14:45
3 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 13.6°C
Μέση υγρασία= 56%
Μέσο σημείο δρόσου= 4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1014.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 20.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 20.9 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 03 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 22.2°C on day 03 at time 17:45
Ελάχιστη θερμοκρασία= 5.6°C on day 03 at time 06:25
Μέγιστη υγρασία= 86% on day 03 at time 05:35
Ελάχιστη υγρασία= 25% on day 03 at time 17:40
Μέγιστη πίεση= 1016.3 hPa on day 03 at time 09:45
Ελάχιστη πίεση= 1013.4 hPa on day 03 at time 17:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 18.7 km/h on day 03 at time 18:25
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 21.9 km/h on day 03 at time 18:25
4 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 13.1°C
Μέση υγρασία= 59%
Μέσο σημείο δρόσου= 4.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 20.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 21 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 04 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 21.8°C on day 04 at time 16:25
Ελάχιστη θερμοκρασία= 3.7°C on day 04 at time 07:05
Μέγιστη υγρασία= 86% on day 04 at time 07:10
Ελάχιστη υγρασία= 32% on day 04 at time 15:30
Μέγιστη πίεση= 1018.1 hPa on day 04 at time 23:50
Ελάχιστη πίεση= 1014.5 hPa on day 04 at time 17:10
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 16.9 km/h on day 04 at time 14:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 23.8 km/h on day 04 at time 16:35
5 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 14.8°C
Μέση υγρασία= 56%
Μέσο σημείο δρόσου= 5.9°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 15.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 15.8 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 05 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 24°C on day 05 at time 16:40
Ελάχιστη θερμοκρασία= 5.7°C on day 05 at time 07:45
Μέγιστη υγρασία= 87% on day 05 at time 07:30
Ελάχιστη υγρασία= 25% on day 05 at time 16:40
Μέγιστη πίεση= 1020.8 hPa on day 05 at time 10:50
Ελάχιστη πίεση= 1017.7 hPa on day 05 at time 17:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 13.7 km/h on day 05 at time 16:25
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 05 at time 16:25
6 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 16°C
Μέση υγρασία= 59%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 14.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 14.7 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 06 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 25.1°C on day 06 at time 16:20
Ελάχιστη θερμοκρασία= 6.2°C on day 06 at time 07:50
Μέγιστη υγρασία= 88% on day 06 at time 07:50
Ελάχιστη υγρασία= 29% on day 06 at time 17:25
Μέγιστη πίεση= 1021.2 hPa on day 06 at time 10:55
Ελάχιστη πίεση= 1016.7 hPa on day 06 at time 18:10
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 11.6 km/h on day 06 at time 18:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 06 at time 18:55
7 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.4°C
Μέση υγρασία= 59%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 23.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 23.9 km/h
Μέση διεύθυνση= SE
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 07 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 26.8°C on day 07 at time 14:55
Ελάχιστη θερμοκρασία= 8.2°C on day 07 at time 07:35
Μέγιστη υγρασία= 88% on day 07 at time 07:40
Ελάχιστη υγρασία= 29% on day 07 at time 17:00
Μέγιστη πίεση= 1018.9 hPa on day 07 at time 00:10
Ελάχιστη πίεση= 1012.1 hPa on day 07 at time 17:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 20.9 km/h on day 07 at time 19:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 25.6 km/h on day 07 at time 20:40
8 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 19.1°C
Μέση υγρασία= 47%
Μέσο σημείο δρόσου= 6.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1017.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 30.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 31.4 km/h
Μέση διεύθυνση= W
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 08 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 22.8°C on day 08 at time 17:15
Ελάχιστη θερμοκρασία= 14.7°C on day 08 at time 23:25
Μέγιστη υγρασία= 61% on day 08 at time 23:25
Ελάχιστη υγρασία= 33% on day 08 at time 17:20
Μέγιστη πίεση= 1018.3 hPa on day 08 at time 11:35
Ελάχιστη πίεση= 1015.8 hPa on day 08 at time 17:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 24.8 km/h on day 08 at time 15:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 36.7 km/h on day 08 at time 15:10
9 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 16°C
Μέση υγρασία= 59%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 17.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 17.8 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 09 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 26.1°C on day 09 at time 16:25
Ελάχιστη θερμοκρασία= 6.8°C on day 09 at time 06:05
Μέγιστη υγρασία= 86% on day 09 at time 06:45
Ελάχιστη υγρασία= 32% on day 09 at time 15:25
Μέγιστη πίεση= 1018.1 hPa on day 09 at time 00:05
Ελάχιστη πίεση= 1014.1 hPa on day 09 at time 17:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 14.3 km/h on day 09 at time 19:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 20.1 km/h on day 09 at time 19:00
10 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 16.3°C
Μέση υγρασία= 59%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 16.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 17.3 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 10 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 26°C on day 10 at time 16:25
Ελάχιστη θερμοκρασία= 7.7°C on day 10 at time 07:20
Μέγιστη υγρασία= 87% on day 10 at time 06:30
Ελάχιστη υγρασία= 30% on day 10 at time 16:35
Μέγιστη πίεση= 1017.5 hPa on day 10 at time 23:45
Ελάχιστη πίεση= 1013.3 hPa on day 10 at time 16:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 15.1 km/h on day 10 at time 17:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 10 at time 17:10
11 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.4°C
Μέση υγρασία= 59%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 28.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 29.1 km/h
Μέση διεύθυνση= NE
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 11 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 25°C on day 11 at time 16:20
Ελάχιστη θερμοκρασία= 8.3°C on day 11 at time 07:35
Μέγιστη υγρασία= 91% on day 11 at time 06:40
Ελάχιστη υγρασία= 27% on day 11 at time 17:55
Μέγιστη πίεση= 1021.5 hPa on day 11 at time 23:45
Ελάχιστη πίεση= 1017.3 hPa on day 11 at time 05:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 23.8 km/h on day 11 at time 17:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 33.2 km/h on day 11 at time 16:40
12 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 20.4°C
Μέση υγρασία= 43%
Μέσο σημείο δρόσου= 5.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1021.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 34.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 34.8 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 12 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 24.6°C on day 12 at time 16:00
Ελάχιστη θερμοκρασία= 16.5°C on day 12 at time 03:35
Μέγιστη υγρασία= 55% on day 12 at time 03:30
Ελάχιστη υγρασία= 31% on day 12 at time 17:30
Μέγιστη πίεση= 1022.4 hPa on day 12 at time 23:45
Ελάχιστη πίεση= 1020.4 hPa on day 12 at time 17:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 28 km/h on day 12 at time 11:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 40.4 km/h on day 12 at time 11:45
13 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 19°C
Μέση υγρασία= 56%
Μέσο σημείο δρόσου= 10.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1021 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 12.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 12.7 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 13 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 28.4°C on day 13 at time 16:05
Ελάχιστη θερμοκρασία= 9.9°C on day 13 at time 06:50
Μέγιστη υγρασία= 81% on day 13 at time 06:50
Ελάχιστη υγρασία= 30% on day 13 at time 17:20
Μέγιστη πίεση= 1023 hPa on day 13 at time 10:35
Ελάχιστη πίεση= 1019 hPa on day 13 at time 18:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 11.1 km/h on day 13 at time 18:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13 km/h on day 13 at time 18:45
14 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 18.4°C
Μέση υγρασία= 58%
Μέσο σημείο δρόσου= 11.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1020.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 13.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 14.2 km/h
Μέση διεύθυνση= W
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 14 at time 17:00
Μέγιστη θερμοκρασία= 28.4°C on day 14 at time 16:40
Ελάχιστη θερμοκρασία= 11.5°C on day 14 at time 07:00
Μέγιστη υγρασία= 83% on day 14 at time 07:10
Ελάχιστη υγρασία= 32% on day 14 at time 14:55
Μέγιστη πίεση= 1022.3 hPa on day 14 at time 10:05
Ελάχιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 14 at time 17:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 10.5 km/h on day 14 at time 14:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 14 at time 14:05
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Απρίλιος 2024 μέχρι την μέρα 14
Μέση θερμοκρασία= 14.2°C
Μέση υγρασία= 46%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 511.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 34.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 34.8 km/h
Μέση διεύθυνση= W
Υετός μήνα= 0 mm
Υετός έτους= 380.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 01/04/2024
Μέγιστη θερμοκρασία= 28.4°C on day 13/04/2024
Ελάχιστη θερμοκρασία= °C on day 05/04/2024
Μέγιστη υγρασία= 91% on day 11/04/2024
Ελάχιστη υγρασία= % on day 05/04/2024
Μέγιστη πίεση= 1023 hPa on day 13/04/2024
Ελάχιστη πίεση= hPa on day 05/04/2024
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 28 km/h on day 12/04/2024
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 40.4 km/h on day 12/04/2024
Avg daily max temp:---°C
Avg daily min temp:---°C


Σύνολο Ημερήσιου Υετού