^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Σεπτέμβριος 20231 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= -165.8°C
Μέση υγρασία= -4956%
Μέσο σημείο δρόσου= -2779.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 16.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 17.2 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 01 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 28.6°C on day 01 at time 17:20
Ελάχιστη θερμοκρασία= -5572.8°C on day 01 at time 04:40
Μέγιστη υγρασία= 87% on day 01 at time 07:55
Ελάχιστη υγρασία= -9999% on day 01 at time 04:40
Μέγιστη πίεση= 1017.7 hPa on day 01 at time 23:25
Ελάχιστη πίεση= 1015.5 hPa on day 01 at time 17:50
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 14.8 km/h on day 01 at time 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 01 at time 19:05
2 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 22°C
Μέση υγρασία= 60%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1017.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 16.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 17.2 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 02 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 30.9°C on day 02 at time 15:05
Ελάχιστη θερμοκρασία= 13.7°C on day 02 at time 07:35
Μέγιστη υγρασία= 88% on day 02 at time 07:40
Ελάχιστη υγρασία= 32% on day 02 at time 15:40
Μέγιστη πίεση= 1018.7 hPa on day 02 at time 23:40
Ελάχιστη πίεση= 1016.3 hPa on day 02 at time 16:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 14.8 km/h on day 02 at time 18:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 02 at time 18:00
3 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.5°C
Μέση υγρασία= 60%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 19.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 20 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 03 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 31.7°C on day 03 at time 16:05
Ελάχιστη θερμοκρασία= 14.4°C on day 03 at time 07:35
Μέγιστη υγρασία= 88% on day 03 at time 07:35
Ελάχιστη υγρασία= 31% on day 03 at time 15:05
Μέγιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 03 at time 01:35
Ελάχιστη πίεση= 1014.3 hPa on day 03 at time 23:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 16.9 km/h on day 03 at time 17:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 21.9 km/h on day 03 at time 17:10
4 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 20.3°C
Μέση υγρασία= 65%
Μέσο σημείο δρόσου= 12.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1011.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 40.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 40.8 km/h
Μέση διεύθυνση= W
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 16.8 mm on day 04 at time 13:00
Μέγιστη θερμοκρασία= 23.9°C on day 04 at time 00:05
Ελάχιστη θερμοκρασία= 17.1°C on day 04 at time 23:25
Μέγιστη υγρασία= 80% on day 04 at time 13:10
Ελάχιστη υγρασία= 49% on day 04 at time 18:40
Μέγιστη πίεση= 1014.5 hPa on day 04 at time 00:15
Ελάχιστη πίεση= 1007.7 hPa on day 04 at time 20:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 32.3 km/h on day 04 at time 20:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 48 km/h on day 04 at time 12:40
5 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= -18°C
Μέση υγρασία= -4957%
Μέσο σημείο δρόσου= -2779.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1008.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 41.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 41.8 km/h
Μέση διεύθυνση= E
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 4.8 mm on day 05 at time 09:40
Μέγιστη θερμοκρασία= 21.9°C on day 05 at time 16:00
Ελάχιστη θερμοκρασία= -5572.8°C on day 05 at time 03:30
Μέγιστη υγρασία= 86% on day 05 at time 11:20
Ελάχιστη υγρασία= -9999% on day 05 at time 03:30
Μέγιστη πίεση= 1011.1 hPa on day 05 at time 23:50
Ελάχιστη πίεση= 1005 hPa on day 05 at time 06:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 34.3 km/h on day 05 at time 15:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 48 km/h on day 05 at time 15:15
6 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 20.5°C
Μέση υγρασία= 71%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1011.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 30.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 31.4 km/h
Μέση διεύθυνση= E
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 4.8 mm on day 06 at time 14:15
Μέγιστη θερμοκρασία= 22.5°C on day 06 at time 18:55
Ελάχιστη θερμοκρασία= 18.2°C on day 06 at time 09:10
Μέγιστη υγρασία= 87% on day 06 at time 21:15
Ελάχιστη υγρασία= 55% on day 06 at time 00:20
Μέγιστη πίεση= 1013.1 hPa on day 06 at time 14:40
Ελάχιστη πίεση= 1010.6 hPa on day 06 at time 05:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 24.8 km/h on day 06 at time 18:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 36.7 km/h on day 06 at time 12:45
7 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.5°C
Μέση υγρασία= 72%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 27.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 27.8 km/h
Μέση διεύθυνση= E
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 10.8 mm on day 07 at time 04:20
Μέγιστη θερμοκρασία= 25.8°C on day 07 at time 11:30
Ελάχιστη θερμοκρασία= 16.8°C on day 07 at time 05:35
Μέγιστη υγρασία= 94% on day 07 at time 05:30
Ελάχιστη υγρασία= 50% on day 07 at time 20:20
Μέγιστη πίεση= 1014.7 hPa on day 07 at time 16:50
Ελάχιστη πίεση= 1012.1 hPa on day 07 at time 06:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 23 km/h on day 07 at time 21:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 31.4 km/h on day 07 at time 21:15
8 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.7°C
Μέση υγρασία= 51%
Μέσο σημείο δρόσου= 11.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 42.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 42.8 km/h
Μέση διεύθυνση= SW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 08 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 26.9°C on day 08 at time 15:45
Ελάχιστη θερμοκρασία= 21°C on day 08 at time 07:40
Μέγιστη υγρασία= 63% on day 08 at time 02:20
Ελάχιστη υγρασία= 38% on day 08 at time 22:10
Μέγιστη πίεση= 1014.2 hPa on day 08 at time 00:30
Ελάχιστη πίεση= 1012 hPa on day 08 at time 16:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 32.8 km/h on day 08 at time 11:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 51.5 km/h on day 08 at time 11:05
9 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.9°C
Μέση υγρασία= 46%
Μέσο σημείο δρόσου= 11.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 30.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 30.7 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 09 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 27.5°C on day 09 at time 15:45
Ελάχιστη θερμοκρασία= 20.6°C on day 09 at time 07:00
Μέγιστη υγρασία= 57% on day 09 at time 06:55
Ελάχιστη υγρασία= 35% on day 09 at time 23:05
Μέγιστη πίεση= 1014.1 hPa on day 09 at time 11:00
Ελάχιστη πίεση= 1012.2 hPa on day 09 at time 18:50
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 27 km/h on day 09 at time 23:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 33.2 km/h on day 09 at time 23:10
10 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 24.1°C
Μέση υγρασία= 39%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 54.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 55.4 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 10 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 26.4°C on day 10 at time 16:40
Ελάχιστη θερμοκρασία= 20.8°C on day 10 at time 22:40
Μέγιστη υγρασία= 50% on day 10 at time 22:35
Ελάχιστη υγρασία= 28% on day 10 at time 12:50
Μέγιστη πίεση= 1015 hPa on day 10 at time 11:35
Ελάχιστη πίεση= 1012.5 hPa on day 10 at time 04:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 47.2 km/h on day 10 at time 10:35
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 62.3 km/h on day 10 at time 10:35
11 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.9°C
Μέση υγρασία= 40%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 38.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 38.8 km/h
Μέση διεύθυνση= SE
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 11 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 27.3°C on day 11 at time 16:50
Ελάχιστη θερμοκρασία= 20.5°C on day 11 at time 06:40
Μέγιστη υγρασία= 52% on day 11 at time 06:40
Ελάχιστη υγρασία= 27% on day 11 at time 23:40
Μέγιστη πίεση= 1014.7 hPa on day 11 at time 01:55
Ελάχιστη πίεση= 1012.5 hPa on day 11 at time 17:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 30.3 km/h on day 11 at time 10:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 46 km/h on day 11 at time 10:40
12 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.7°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 9.9°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 10.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 11.2 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 12 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 30.7°C on day 12 at time 17:50
Ελάχιστη θερμοκρασία= 12.6°C on day 12 at time 07:20
Μέγιστη υγρασία= 76% on day 12 at time 23:50
Ελάχιστη υγρασία= 29% on day 12 at time 17:55
Μέγιστη πίεση= 1017.3 hPa on day 12 at time 23:50
Ελάχιστη πίεση= 1014 hPa on day 12 at time 00:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 10.1 km/h on day 12 at time 19:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 11.1 km/h on day 12 at time 19:40
13 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.3°C
Μέση υγρασία= 56%
Μέσο σημείο δρόσου= 13.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1017.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 17.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 17.7 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 13 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 31.4°C on day 13 at time 16:20
Ελάχιστη θερμοκρασία= 13°C on day 13 at time 08:15
Μέγιστη υγρασία= 83% on day 13 at time 08:15
Ελάχιστη υγρασία= 29% on day 13 at time 16:05
Μέγιστη πίεση= 1018.3 hPa on day 13 at time 10:40
Ελάχιστη πίεση= 1016 hPa on day 13 at time 18:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 15.8 km/h on day 13 at time 17:00
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 13 at time 17:00
14 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.5°C
Μέση υγρασία= 57%
Μέσο σημείο δρόσου= 12.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 14.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 14.7 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 14 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 30.7°C on day 14 at time 17:00
Ελάχιστη θερμοκρασία= 13.4°C on day 14 at time 07:45
Μέγιστη υγρασία= 85% on day 14 at time 06:55
Ελάχιστη υγρασία= 29% on day 14 at time 15:30
Μέγιστη πίεση= 1018.4 hPa on day 14 at time 01:20
Ελάχιστη πίεση= 1014.7 hPa on day 14 at time 17:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 11.6 km/h on day 14 at time 14:25
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 14 at time 18:30
15 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 22.1°C
Μέση υγρασία= 60%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 16.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 16.8 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 15 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 30.7°C on day 15 at time 17:40
Ελάχιστη θερμοκρασία= 14.6°C on day 15 at time 07:20
Μέγιστη υγρασία= 83% on day 15 at time 07:25
Ελάχιστη υγρασία= 37% on day 15 at time 16:25
Μέγιστη πίεση= 1016.9 hPa on day 15 at time 10:50
Ελάχιστη πίεση= 1014.6 hPa on day 15 at time 18:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 14 km/h on day 15 at time 17:30
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 15 at time 17:30
16 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 22.3°C
Μέση υγρασία= 61%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 13.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 14 km/h
Μέση διεύθυνση= NE
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 16 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 31.3°C on day 16 at time 16:40
Ελάχιστη θερμοκρασία= 14.6°C on day 16 at time 07:25
Μέγιστη υγρασία= 90% on day 16 at time 08:05
Ελάχιστη υγρασία= 31% on day 16 at time 17:00
Μέγιστη πίεση= 1017.9 hPa on day 16 at time 23:50
Ελάχιστη πίεση= 1015.2 hPa on day 16 at time 17:10
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 11.9 km/h on day 16 at time 17:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 14.8 km/h on day 16 at time 18:15
17 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.2°C
Μέση υγρασία= 67%
Μέσο σημείο δρόσου= 16°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 26 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 26.6 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 64.2 mm on day 17 at time 18:05
Μέγιστη θερμοκρασία= 30.9°C on day 17 at time 15:50
Ελάχιστη θερμοκρασία= 15.9°C on day 17 at time 08:35
Μέγιστη υγρασία= 94% on day 17 at time 23:50
Ελάχιστη υγρασία= 39% on day 17 at time 16:20
Μέγιστη πίεση= 1017.9 hPa on day 17 at time 11:20
Ελάχιστη πίεση= 1015.3 hPa on day 17 at time 16:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 22.4 km/h on day 17 at time 17:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 29.5 km/h on day 17 at time 17:50
18 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.2°C
Μέση υγρασία= 68%
Μέσο σημείο δρόσου= 16°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 11 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 11.6 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 18 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 29.7°C on day 18 at time 16:50
Ελάχιστη θερμοκρασία= 15.7°C on day 18 at time 07:45
Μέγιστη υγρασία= 98% on day 18 at time 08:25
Ελάχιστη υγρασία= 37% on day 18 at time 17:40
Μέγιστη πίεση= 1017.6 hPa on day 18 at time 08:10
Ελάχιστη πίεση= 1014.2 hPa on day 18 at time 17:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 9 km/h on day 18 at time 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13 km/h on day 18 at time 19:05
19 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 22°C
Μέση υγρασία= 66%
Μέσο σημείο δρόσου= 16.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 15 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 15.6 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 19 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 30.9°C on day 19 at time 17:40
Ελάχιστη θερμοκρασία= 15.3°C on day 19 at time 05:05
Μέγιστη υγρασία= 91% on day 19 at time 06:25
Ελάχιστη υγρασία= 41% on day 19 at time 16:25
Μέγιστη πίεση= 1017 hPa on day 19 at time 01:25
Ελάχιστη πίεση= 1013.5 hPa on day 19 at time 17:55
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 13.4 km/h on day 19 at time 18:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 19 at time 18:10
20 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 22.6°C
Μέση υγρασία= 62%
Μέσο σημείο δρόσου= 15.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 13.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 14 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 20 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 31.2°C on day 20 at time 16:05
Ελάχιστη θερμοκρασία= 16°C on day 20 at time 06:25
Μέγιστη υγρασία= 92% on day 20 at time 06:35
Ελάχιστη υγρασία= 32% on day 20 at time 14:55
Μέγιστη πίεση= 1017.2 hPa on day 20 at time 22:40
Ελάχιστη πίεση= 1014.5 hPa on day 20 at time 16:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 11.9 km/h on day 20 at time 16:10
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 14.8 km/h on day 20 at time 17:20
21 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= -52.1°C
Μέση υγρασία= -4955%
Μέσο σημείο δρόσου= -2776.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 10.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 10.7 km/h
Μέση διεύθυνση= NE
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 21 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 29.1°C on day 21 at time 17:35
Ελάχιστη θερμοκρασία= -5572.8°C on day 21 at time 05:15
Μέγιστη υγρασία= 90% on day 21 at time 06:25
Ελάχιστη υγρασία= -9999% on day 21 at time 05:15
Μέγιστη πίεση= 1017.1 hPa on day 21 at time 13:30
Ελάχιστη πίεση= 1014.5 hPa on day 21 at time 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 9 km/h on day 21 at time 14:30
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 11.1 km/h on day 21 at time 14:30
22 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.1°C
Μέση υγρασία= 64%
Μέσο σημείο δρόσου= 15.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1017.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 15.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 15.8 km/h
Μέση διεύθυνση= NE
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 22 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 31°C on day 22 at time 16:50
Ελάχιστη θερμοκρασία= 15.9°C on day 22 at time 08:20
Μέγιστη υγρασία= 90% on day 22 at time 08:25
Ελάχιστη υγρασία= 37% on day 22 at time 16:50
Μέγιστη πίεση= 1018.1 hPa on day 22 at time 23:30
Ελάχιστη πίεση= 1016 hPa on day 22 at time 17:40
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 13.7 km/h on day 22 at time 17:35
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 22 at time 18:45
23 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23°C
Μέση υγρασία= 57%
Μέσο σημείο δρόσου= 13.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 17.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 18.2 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 23 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 32.8°C on day 23 at time 16:05
Ελάχιστη θερμοκρασία= 14.6°C on day 23 at time 08:05
Μέγιστη υγρασία= 87% on day 23 at time 08:05
Ελάχιστη υγρασία= 27% on day 23 at time 16:05
Μέγιστη πίεση= 1018.1 hPa on day 23 at time 00:15
Ελάχιστη πίεση= 1014.5 hPa on day 23 at time 20:10
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 16.9 km/h on day 23 at time 15:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 23 at time 15:40
24 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= -109.1°C
Μέση υγρασία= -4957%
Μέσο σημείο δρόσου= -2777.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 14.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 15.4 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 24 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 28°C on day 24 at time 14:55
Ελάχιστη θερμοκρασία= -5572.8°C on day 24 at time 04:00
Μέγιστη υγρασία= 86% on day 24 at time 23:25
Ελάχιστη υγρασία= -9999% on day 24 at time 04:00
Μέγιστη πίεση= 1015.5 hPa on day 24 at time 00:00
Ελάχιστη πίεση= 1011.2 hPa on day 24 at time 18:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 13 km/h on day 24 at time 16:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 24 at time 16:15
25 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.8°C
Μέση υγρασία= 80%
Μέσο σημείο δρόσου= 14.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1012.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 16.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 16.8 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 26.4 mm on day 25 at time 00:10
Μέγιστη θερμοκρασία= 21.7°C on day 25 at time 12:55
Ελάχιστη θερμοκρασία= 15.3°C on day 25 at time 07:55
Μέγιστη υγρασία= 95% on day 25 at time 08:15
Ελάχιστη υγρασία= 64% on day 25 at time 20:30
Μέγιστη πίεση= 1013.8 hPa on day 25 at time 21:00
Ελάχιστη πίεση= 1010.7 hPa on day 25 at time 18:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 12.2 km/h on day 25 at time 13:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 20.1 km/h on day 25 at time 21:05
26 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 19.8°C
Μέση υγρασία= 70%
Μέσο σημείο δρόσου= 12.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1011.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 38.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 39.2 km/h
Μέση διεύθυνση= NE
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 4.8 mm on day 26 at time 03:15
Μέγιστη θερμοκρασία= 22.4°C on day 26 at time 19:45
Ελάχιστη θερμοκρασία= 14.5°C on day 26 at time 03:20
Μέγιστη υγρασία= 88% on day 26 at time 03:20
Ελάχιστη υγρασία= 51% on day 26 at time 17:50
Μέγιστη πίεση= 1013 hPa on day 26 at time 01:10
Ελάχιστη πίεση= 1010.1 hPa on day 26 at time 06:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 33.2 km/h on day 26 at time 14:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 43.9 km/h on day 26 at time 07:25
27 Σεπτέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.8°C
Μέση υγρασία= 57%
Μέσο σημείο δρόσου= 12.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1012.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 28.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 29.1 km/h
Μέση διεύθυνση= W
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 27 at time 21:00
Μέγιστη θερμοκρασία= 24.2°C on day 27 at time 16:35
Ελάχιστη θερμοκρασία= 18.6°C on day 27 at time 09:10
Μέγιστη υγρασία= 70% on day 27 at time 00:55
Ελάχιστη υγρασία= 43% on day 27 at time 15:45
Μέγιστη πίεση= 1013.2 hPa on day 27 at time 20:35
Ελάχιστη πίεση= 1011.3 hPa on day 27 at time 06:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 25.6 km/h on day 27 at time 10:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 31.4 km/h on day 27 at time 02:15
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Σεπτέμβριος 2023 μέχρι την μέρα 27
Μέση θερμοκρασία= 16.4°C
Μέση υγρασία= 49%
Μέσο σημείο δρόσου= 9.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 509.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 54.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 55.4 km/h
Μέση διεύθυνση= W
Υετός μήνα= 77.5 mm
Υετός έτους= 924.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 64.2 mm on day 17/09/2023
Μέγιστη θερμοκρασία= 32.8°C on day 23/09/2023
Ελάχιστη θερμοκρασία= °C on day 11/09/2023
Μέγιστη υγρασία= 98% on day 18/09/2023
Ελάχιστη υγρασία= % on day 11/09/2023
Μέγιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 03/09/2023
Ελάχιστη πίεση= hPa on day 11/09/2023
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 47.2 km/h on day 10/09/2023
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 62.3 km/h on day 10/09/2023
Avg daily max temp:---°C
Avg daily min temp:---°C


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
4.1mm on day 04
7.6mm on day 05
10.1mm on day 06
19.3mm on day 07
23.6mm on day 17
8.9mm on day 25
1.6mm on day 26