^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Δεκέμβριος 20231 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= -228.7°C
Μέση υγρασία= -4954%
Μέσο σημείο δρόσου= -2780.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1017.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 15.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 15.8 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 01 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 15.3°C on day 01 at time 14:30
Ελάχιστη θερμοκρασία= -5572.8°C on day 01 at time 05:30
Μέγιστη υγρασία= 92% on day 01 at time 23:50
Ελάχιστη υγρασία= -9999% on day 01 at time 05:30
Μέγιστη πίεση= 1018.4 hPa on day 01 at time 10:35
Ελάχιστη πίεση= 1016.2 hPa on day 01 at time 23:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 13.7 km/h on day 01 at time 15:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 16.6 km/h on day 01 at time 15:50
2 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 14.8°C
Μέση υγρασία= 81%
Μέσο σημείο δρόσου= 12.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 24.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 24.9 km/h
Μέση διεύθυνση= N
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 02 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 17.9°C on day 02 at time 13:30
Ελάχιστη θερμοκρασία= 12.4°C on day 02 at time 01:45
Μέγιστη υγρασία= 93% on day 02 at time 07:40
Ελάχιστη υγρασία= 69% on day 02 at time 13:35
Μέγιστη πίεση= 1016.6 hPa on day 02 at time 00:05
Ελάχιστη πίεση= 1010.6 hPa on day 02 at time 18:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 20.9 km/h on day 02 at time 13:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 27.7 km/h on day 02 at time 14:30
3 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 14.4°C
Μέση υγρασία= 82%
Μέσο σημείο δρόσου= 10.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1012.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 16.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 17.5 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 03 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 17.5°C on day 03 at time 12:25
Ελάχιστη θερμοκρασία= 9.1°C on day 03 at time 23:45
Μέγιστη υγρασία= 92% on day 03 at time 08:45
Ελάχιστη υγρασία= 72% on day 03 at time 13:40
Μέγιστη πίεση= 1014.6 hPa on day 03 at time 23:45
Ελάχιστη πίεση= 1010.2 hPa on day 03 at time 06:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 15.4 km/h on day 03 at time 01:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 18.3 km/h on day 03 at time 01:55
4 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= -158.4°C
Μέση υγρασία= -4953%
Μέσο σημείο δρόσου= -2782.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 8.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 9.1 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0 mm on day 04 at time 23:50
Μέγιστη θερμοκρασία= 14.6°C on day 04 at time 15:50
Ελάχιστη θερμοκρασία= -5572.8°C on day 04 at time 04:15
Μέγιστη υγρασία= 94% on day 04 at time 07:35
Ελάχιστη υγρασία= -9999% on day 04 at time 04:15
Μέγιστη πίεση= 1017.4 hPa on day 04 at time 23:00
Ελάχιστη πίεση= 1014.4 hPa on day 04 at time 01:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.6 km/h on day 04 at time 11:30
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h on day 04 at time 11:30
5 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 8.4°C
Μέση υγρασία= 86%
Μέσο σημείο δρόσου= 6.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 13.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 14.5 km/h
Μέση διεύθυνση= NW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 3 mm on day 05 at time 21:55
Μέγιστη θερμοκρασία= 12.4°C on day 05 at time 14:35
Ελάχιστη θερμοκρασία= 4.7°C on day 05 at time 02:40
Μέγιστη υγρασία= 96% on day 05 at time 23:50
Ελάχιστη υγρασία= 76% on day 05 at time 16:45
Μέγιστη πίεση= 1017.2 hPa on day 05 at time 00:15
Ελάχιστη πίεση= 1009.1 hPa on day 05 at time 23:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 13 km/h on day 05 at time 15:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 14.8 km/h on day 05 at time 15:40
6 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 8.4°C
Μέση υγρασία= 84%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1008 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 11.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 11.8 km/h
Μέση διεύθυνση= SW
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 1.8 mm on day 06 at time 02:00
Μέγιστη θερμοκρασία= 12.4°C on day 06 at time 14:40
Ελάχιστη θερμοκρασία= 7.1°C on day 06 at time 08:10
Μέγιστη υγρασία= 97% on day 06 at time 10:25
Ελάχιστη υγρασία= 70% on day 06 at time 14:10
Μέγιστη πίεση= 1009.3 hPa on day 06 at time 00:10
Ελάχιστη πίεση= 1006.6 hPa on day 06 at time 07:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 9.3 km/h on day 06 at time 14:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13 km/h on day 06 at time 14:50
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Δεκέμβριος 2023 μέχρι την μέρα 6
Μέση θερμοκρασία= -2777.5°C
Μέση υγρασία= -4951%
Μέσο σημείο δρόσου= -2779.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1012.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 24.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 24.9 km/h
Μέση διεύθυνση= SW
Υετός μήνα= 7.8 mm
Υετός έτους= 1265.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 3 mm on day 05/12/2023
Μέγιστη θερμοκρασία= 17.9°C on day 02/12/2023
Ελάχιστη θερμοκρασία= -5572.8°C on day 01/12/2023
Μέγιστη υγρασία= 97% on day 06/12/2023
Ελάχιστη υγρασία= -9999% on day 01/12/2023
Μέγιστη πίεση= 1018.4 hPa on day 01/12/2023
Ελάχιστη πίεση= 1006.6 hPa on day 06/12/2023
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 20.9 km/h on day 02/12/2023
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 27.7 km/h on day 02/12/2023
Avg daily max temp:---°C
Avg daily min temp:---°C


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
5.3mm on day 05
2.3mm on day 06