^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Μάρτιος 202324 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.9°C
Μέση υγρασία= 76%
Μέσο σημείο δρόσου= 17.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1007.6 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 0° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 24 at time 23:59
Maximumtemperature = 21.9°C on day 24 at time 23:59
Minimumtemperature = 21.9°C on day 24 at time 23:59
Maximumhumidity = 76% on day 24 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 76% on day 24 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1007.6 mb on day 24 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1007.6 mb on day 24 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 0.0 km/h on day 24 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 0.0 km/h from 0-0°( N ) on day 24 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 22.7°C on day 24 at time 23:59


25 Μάρτιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.9°C
Μέση υγρασία= 76%
Μέσο σημείο δρόσου= 17.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1007.6 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση= -0° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 25 at time 23:59
Maximumtemperature = 21.9°C on day 25 at time 23:59
Minimumtemperature = 21.9°C on day 25 at time 23:59
Maximumhumidity = 76% on day 25 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 76% on day 25 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1007.6 mb on day 25 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1007.6 mb on day 25 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 0.0 km/h on day 25 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 0.0 km/h from 0-0°( N ) on day 25 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 22.7°C on day 25 at time 23:59


Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάρτιος 2023 μέχρι την μέρα 25
Μέση θερμοκρασία= 21.9°C
Μέση υγρασία= 76%
Μέσο σημείο δρόσου= 17.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1008.0 mb
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 0.0 km/h
Μέση διεύθυνση= -0° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 374.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 26 at time 00:06
Μέγιστη θερμοκρασία= 21.9°C on day 26 at time 00:06
Ελάχιστη θερμοκρασία= 21.9°C on day 26 at time 00:06
Μέγιστη υγρασία= 76% on day 26 at time 00:06
Ελάχιστη υγρασία= 76% on day 26 at time 00:06
Μέγιστη πίεση= 1007.6 mb on day 26 at time 00:06
Ελάχιστη πίεση= 1007.6 mb on day 26 at time 00:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 0.0 kmh from 0-0°( N ) on day 26 at time 00:06
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 0.0 km/h from 00°( N ) on day 26 at time 00:06
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 22.7°C on day 26 at time 00:06
Avg daily max temp= 21.9°C
Avg daily min temp= 21.9°C
Growing degrees days=35.7 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού