^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούλιος 20221 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 22.2°C
Μέση υγρασία= 74%
Μέσο σημείο δρόσου= 16.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.1 km/h
Μέση διεύθυνση= 312° ( NW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 198.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 01 at time 00:00
Maximumtemperature = 31.0°C on day 01 at time 15:57
Minimumtemperature = 15.6°C on day 01 at time 06:55
Maximumhumidity = 98% on day 01 at time 08:19
Ελάχιστη υγρασία= 37% on day 01 at time 14:52
Μέγιστη πίεση= 1021.2 hPa on day 01 at time 23:51
Ελάχιστη πίεση= 1017.0 hPa on day 01 at time 11:53
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 24.1 km/h on day 01 at time 18:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 33.3 km/h from 180°( S ) on day 01 at time 18:15
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 31.5°C on day 01 at time 15:31


2 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.1°C
Μέση υγρασία= 78%
Μέσο σημείο δρόσου= 18.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1020.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 346° (NNW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 198.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 02 at time 23:59
Maximumtemperature = 32.0°C on day 02 at time 15:34
Minimumtemperature = 16.4°C on day 02 at time 07:31
Maximumhumidity = 99% on day 02 at time 10:20
Ελάχιστη υγρασία= 43% on day 02 at time 14:07
Μέγιστη πίεση= 1022.7 hPa on day 02 at time 23:38
Ελάχιστη πίεση= 1019.5 hPa on day 02 at time 17:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 02 at time 18:44
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13.0 km/h from 060°(ENE) on day 02 at time 18:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 34.4°C on day 02 at time 15:40


3 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.5°C
Μέση υγρασία= 73%
Μέσο σημείο δρόσου= 17.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1021.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.2 km/h
Μέση διεύθυνση= 343° (NNW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 198.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 03 at time 23:59
Maximumtemperature = 31.2°C on day 03 at time 17:55
Minimumtemperature = 17.0°C on day 03 at time 07:08
Maximumhumidity = 99% on day 03 at time 09:44
Ελάχιστη υγρασία= 39% on day 03 at time 16:32
Μέγιστη πίεση= 1023.5 hPa on day 03 at time 08:52
Ελάχιστη πίεση= 1019.2 hPa on day 03 at time 19:03
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 9.3 km/h on day 03 at time 18:35
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13.0 km/h from 354°( N ) on day 03 at time 18:09
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 31.8°C on day 03 at time 17:53
4 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 23.3°C
Μέση υγρασία= 72%
Μέσο σημείο δρόσου= 17.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.4 km/h
Μέση διεύθυνση= 337° (NNW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 198.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 04 at time 23:59
Maximumtemperature = 31.5°C on day 04 at time 15:56
Minimumtemperature = 16.1°C on day 04 at time 06:33
Maximumhumidity = 99% on day 04 at time 09:18
Ελάχιστη υγρασία= 35% on day 04 at time 14:27
Μέγιστη πίεση= 1021.4 hPa on day 04 at time 08:28
Ελάχιστη πίεση= 1017.4 hPa on day 04 at time 18:32
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 11.1 km/h on day 04 at time 16:09
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 14.8 km/h from 230°( SW) on day 04 at time 16:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 32.7°C on day 04 at time 16:51
5 Ιούλιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 21.6°C
Μέση υγρασία= 75%
Μέσο σημείο δρόσου= 16.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.5 km/h
Μέση διεύθυνση= 337° (NNW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 198.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.6 mm on day 05 at time 17:41
Maximumtemperature = 31.2°C on day 05 at time 16:06
Minimumtemperature = 14.1°C on day 05 at time 06:38
Maximumhumidity = 96% on day 05 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 34% on day 05 at time 14:04
Μέγιστη πίεση= 1020.9 hPa on day 05 at time 06:54
Ελάχιστη πίεση= 1017.5 hPa on day 05 at time 16:58
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 14.8 km/h on day 05 at time 17:26
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 25.9 km/h from 03°( N ) on day 05 at time 17:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 32.2°C on day 05 at time 16:00


Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούλιος 2022 μέχρι την μέρα 5
Μέση θερμοκρασία= 22.8°C
Μέση υγρασία= 74%
Μέσο σημείο δρόσου= 17.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1020.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 337° (NNW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 198.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.6 mm on day 05 at time 17:41
Μέγιστη θερμοκρασία= 32.0°C on day 02 at time 15:34
Ελάχιστη θερμοκρασία= 14.1°C on day 05 at time 06:38
Μέγιστη υγρασία= 99% on day 04 at time 09:18
Ελάχιστη υγρασία= 34% on day 05 at time 14:04
Μέγιστη πίεση= 1023.5 hPa on day 03 at time 08:52
Ελάχιστη πίεση= 1017.0 hPa on day 01 at time 11:53
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 24.1 kmh from 180°( S ) on day 01 at time 18:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 33.3 km/h from 180°( S ) on day 01 at time 18:15
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 34.4°C on day 02 at time 15:40
Avg daily max temp:31.4°C
Avg daily min temp:15.8°C
Growing degrees days :64.6GDD
Corn growing degrees days:98.6 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού