^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Νοέμβριος 20211 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 12.0°C
Μέση υγρασία= 65%
Μέσο σημείο δρόσου= 5.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1017.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 4.4 km/h
Μέση διεύθυνση= 348° (NNW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 01 at time 00:00
Maximumtemperature = 16.8°C on day 01 at time 05:59
Minimumtemperature = 9.7°C on day 01 at time 23:59
Maximumhumidity = 75% on day 01 at time 12:29
Ελάχιστη υγρασία= 54% on day 01 at time 05:59
Μέγιστη πίεση= 1020.3 hPa on day 01 at time 03:29
Ελάχιστη πίεση= 1015.1 hPa on day 01 at time 00:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 01 at time 18:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13.0 km/h from 00°( N ) on day 01 at time 18:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 16.8°C on day 01 at time 05:59
2 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 12.3°C
Μέση υγρασία= 66%
Μέσο σημείο δρόσου= 5.9°C
Μέσο βαρόμετρο= 1013.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.5 km/h
Μέση διεύθυνση= 318° ( NW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 02 at time 23:59
Maximumtemperature = 16.8°C on day 02 at time 05:29
Minimumtemperature = 9.4°C on day 02 at time 01:29
Maximumhumidity = 81% on day 02 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 54% on day 02 at time 05:59
Μέγιστη πίεση= 1015.4 hPa on day 02 at time 03:59
Ελάχιστη πίεση= 1009.3 hPa on day 02 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 9.3 km/h on day 01 at time 00:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 11.1 km/h from 135°( SE) on day 02 at time 00:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 16.8°C on day 02 at time 05:29
3 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.1°C
Μέση υγρασία= 95%
Μέσο σημείο δρόσου= 10.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1009.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 272° ( W )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 03 at time 00:01
Maximumtemperature = 12.7°C on day 03 at time 09:29
Minimumtemperature = 10.1°C on day 03 at time 01:59
Maximumhumidity = 97% on day 03 at time 20:29
Ελάχιστη υγρασία= 83% on day 03 at time 00:30
Μέγιστη πίεση= 1012.7 hPa on day 03 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1007.2 hPa on day 03 at time 10:29
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 03 at time 19:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 090°( E ) on day 03 at time 19:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 12.7°C on day 03 at time 09:29
4 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 13.6°C
Μέση υγρασία= 87%
Μέσο σημείο δρόσου= 11.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 279° ( W )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 04 at time 23:59
Maximumtemperature = 17.8°C on day 04 at time 05:29
Minimumtemperature = 10.9°C on day 04 at time 00:30
Maximumhumidity = 95% on day 04 at time 00:30
Ελάχιστη υγρασία= 75% on day 04 at time 05:59
Μέγιστη πίεση= 1018.5 hPa on day 04 at time 22:29
Ελάχιστη πίεση= 1013.2 hPa on day 04 at time 00:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 04 at time 19:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13.0 km/h from 180°( S ) on day 04 at time 01:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 17.8°C on day 04 at time 05:29
5 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 14.5°C
Μέση υγρασία= 94%
Μέσο σημείο δρόσου= 13.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 0.5 km/h
Μέση διεύθυνση= 253° (WSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 05 at time 23:59
Maximumtemperature = 15.2°C on day 05 at time 10:59
Minimumtemperature = 12.6°C on day 05 at time 00:59
Maximumhumidity = 96% on day 05 at time 17:59
Ελάχιστη υγρασία= 88% on day 05 at time 00:30
Μέγιστη πίεση= 1020.0 hPa on day 05 at time 17:29
Ελάχιστη πίεση= 1018.6 hPa on day 05 at time 01:29
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 1.9 km/h on day 05 at time 17:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 3.7 km/h from 180°( S ) on day 05 at time 06:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 15.2°C on day 05 at time 10:59
6 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 14.4°C
Μέση υγρασία= 95%
Μέσο σημείο δρόσου= 13.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1020.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 1.8 km/h
Μέση διεύθυνση= 281° ( W )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 06 at time 23:59
Maximumtemperature = 15.6°C on day 06 at time 09:59
Minimumtemperature = 12.7°C on day 06 at time 23:59
Maximumhumidity = 96% on day 06 at time 06:29
Ελάχιστη υγρασία= 93% on day 06 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1020.9 hPa on day 06 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1019.0 hPa on day 06 at time 09:29
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 06 at time 19:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 045°( NE) on day 06 at time 21:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 15.6°C on day 06 at time 09:59
7 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 17.0°C
Μέση υγρασία= 79%
Μέσο σημείο δρόσου= 13.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 305° ( NW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 07 at time 23:59
Maximumtemperature = 21.7°C on day 07 at time 05:59
Minimumtemperature = 12.5°C on day 07 at time 00:59
Maximumhumidity = 95% on day 07 at time 02:59
Ελάχιστη υγρασία= 67% on day 07 at time 05:59
Μέγιστη πίεση= 1023.3 hPa on day 07 at time 17:29
Ελάχιστη πίεση= 1020.9 hPa on day 07 at time 09:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 07 at time 19:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 00°( N ) on day 07 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 23.8°C on day 07 at time 05:59
8 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 16.7°C
Μέση υγρασία= 71%
Μέσο σημείο δρόσου= 11.2°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.5 km/h
Μέση διεύθυνση= 261° ( W )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 08 at time 23:59
Maximumtemperature = 19.2°C on day 08 at time 09:59
Minimumtemperature = 12.5°C on day 08 at time 23:59
Maximumhumidity = 84% on day 08 at time 12:29
Ελάχιστη υγρασία= 49% on day 08 at time 19:34
Μέγιστη πίεση= 1022.9 hPa on day 08 at time 03:59
Ελάχιστη πίεση= 1015.4 hPa on day 08 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 08 at time 18:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 00°( N ) on day 08 at time 18:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 19.2°C on day 08 at time 09:59
9 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 14.8°C
Μέση υγρασία= 86%
Μέσο σημείο δρόσου= 12.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 1.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 239° (WSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 0.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 09 at time 23:59
Maximumtemperature = 18.3°C on day 09 at time 05:04
Minimumtemperature = 11.9°C on day 09 at time 01:34
Maximumhumidity = 94% on day 09 at time 15:34
Ελάχιστη υγρασία= 70% on day 09 at time 04:04
Μέγιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 09 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1014.5 hPa on day 09 at time 09:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 09 at time 07:34
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 00°( N ) on day 09 at time 14:34
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 18.3°C on day 09 at time 05:04
10 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 13.2°C
Μέση υγρασία= 85%
Μέσο σημείο δρόσου= 10.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1026.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.3 km/h
Μέση διεύθυνση= 249° (WSW)
Υετός μήνα= 0.6 mm
Υετός έτους= 0.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 10 at time 23:45
Maximumtemperature = 16.6°C on day 10 at time 07:14
Minimumtemperature = 9.3°C on day 10 at time 23:14
Maximumhumidity = 94% on day 10 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 77% on day 10 at time 19:44
Μέγιστη πίεση= 1033.6 hPa on day 10 at time 23:14
Ελάχιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 10 at time 00:15
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 10 at time 13:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 00°( N ) on day 10 at time 13:14
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 16.6°C on day 10 at time 07:14
11 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 8.7°C
Μέση υγρασία= 90%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1030.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 268° ( W )
Υετός μήνα= 2.1 mm
Υετός έτους= 2.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 11 at time 02:45
Maximumtemperature = 13.7°C on day 11 at time 23:14
Minimumtemperature = 6.4°C on day 11 at time 18:44
Maximumhumidity = 98% on day 11 at time 12:14
Ελάχιστη υγρασία= 70% on day 11 at time 23:44
Μέγιστη πίεση= 1032.9 hPa on day 11 at time 00:15
Ελάχιστη πίεση= 1026.7 hPa on day 11 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 11 at time 18:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 00°( N ) on day 11 at time 18:14
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 13.7°C on day 11 at time 23:14
12 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 9.1°C
Μέση υγρασία= 64%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.3 km/h
Μέση διεύθυνση= 298° (WNW)
Υετός μήνα= 2.1 mm
Υετός έτους= 2.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 12 at time 23:59
Maximumtemperature = 12.8°C on day 12 at time 19:09
Minimumtemperature = 4.1°C on day 12 at time 15:09
Maximumhumidity = 77% on day 12 at time 05:44
Ελάχιστη υγρασία= 43% on day 12 at time 09:40
Μέγιστη πίεση= 1026.7 hPa on day 12 at time 00:15
Ελάχιστη πίεση= 1019.4 hPa on day 12 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 12 at time 10:39
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 045°( NE) on day 12 at time 06:44
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 12.8°C on day 12 at time 19:09
13 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 9.5°C
Μέση υγρασία= 59%
Μέσο σημείο δρόσου= 1.7°C
Μέσο βαρόμετρο= 1020.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.8 km/h
Μέση διεύθυνση= 346° (NNW)
Υετός μήνα= 2.1 mm
Υετός έτους= 2.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 13 at time 23:59
Maximumtemperature = 14.3°C on day 13 at time 14:34
Minimumtemperature = 6.7°C on day 13 at time 11:04
Maximumhumidity = 74% on day 13 at time 01:14
Ελάχιστη υγρασία= 44% on day 13 at time 10:05
Μέγιστη πίεση= 1021.1 hPa on day 13 at time 14:04
Ελάχιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 13 at time 20:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 13 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 338°(NNW) on day 13 at time 21:04
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 14.3°C on day 13 at time 14:34
14 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 12.6°C
Μέση υγρασία= 79%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.8 km/h
Μέση διεύθυνση= 296° (WNW)
Υετός μήνα= 2.1 mm
Υετός έτους= 2.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 14 at time 02:45
Maximumtemperature = 21.7°C on day 14 at time 05:59
Minimumtemperature = 4.1°C on day 14 at time 15:09
Maximumhumidity = 98% on day 14 at time 12:14
Ελάχιστη υγρασία= 43% on day 14 at time 09:40
Μέγιστη πίεση= 1033.6 hPa on day 14 at time 23:14
Ελάχιστη πίεση= 1007.2 hPa on day 14 at time 10:29
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 9.3 km/h on day 01 at time 00:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13.0 km/h from 180°( S ) on day 14 at time 01:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 23.8°C on day 14 at time 05:59


15 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 10.4°C
Μέση υγρασία= 85%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.0°C
Μέσο βαρόμετρο= 1021.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 318° ( NW)
Υετός μήνα= 2.7 mm
Υετός έτους= 2.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 15 at time 23:39
Maximumtemperature = 11.7°C on day 15 at time 11:05
Minimumtemperature = 8.7°C on day 15 at time 00:54
Maximumhumidity = 93% on day 15 at time 22:08
Ελάχιστη υγρασία= 77% on day 15 at time 12:53
Μέγιστη πίεση= 1024.2 hPa on day 15 at time 23:33
Ελάχιστη πίεση= 1019.7 hPa on day 15 at time 04:12
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 15 at time 02:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 357°( N ) on day 15 at time 00:33
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.7°C on day 15 at time 11:05


16 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 10.2°C
Μέση υγρασία= 86%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1023.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 290° (WNW)
Υετός μήνα= 2.7 mm
Υετός έτους= 2.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 16 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.4°C on day 16 at time 16:43
Minimumtemperature = 9.2°C on day 16 at time 10:47
Maximumhumidity = 94% on day 16 at time 07:48
Ελάχιστη υγρασία= 67% on day 16 at time 16:00
Μέγιστη πίεση= 1025.2 hPa on day 16 at time 10:51
Ελάχιστη πίεση= 1021.9 hPa on day 16 at time 18:24
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 16 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 266°( W ) on day 16 at time 23:24
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.4°C on day 16 at time 16:43


17 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 9.8°C
Μέση υγρασία= 88%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.8°C
Μέσο βαρόμετρο= 1020.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 1.4 km/h
Μέση διεύθυνση= 267° ( W )
Υετός μήνα= 3.0 mm
Υετός έτους= 3.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 17 at time 10:27
Maximumtemperature = 10.5°C on day 17 at time 16:45
Minimumtemperature = 9.1°C on day 17 at time 08:16
Maximumhumidity = 91% on day 17 at time 10:17
Ελάχιστη υγρασία= 79% on day 17 at time 00:07
Μέγιστη πίεση= 1022.1 hPa on day 17 at time 00:04
Ελάχιστη πίεση= 1019.6 hPa on day 17 at time 15:52
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 17 at time 01:44
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 210°(SSW) on day 17 at time 11:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 10.5°C on day 17 at time 16:45


18 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 10.4°C
Μέση υγρασία= 85%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.0°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 290° (WNW)
Υετός μήνα= 3.0 mm
Υετός έτους= 3.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 18 at time 23:59
Maximumtemperature = 14.5°C on day 18 at time 11:01
Minimumtemperature = 7.0°C on day 18 at time 07:47
Maximumhumidity = 94% on day 18 at time 09:03
Ελάχιστη υγρασία= 70% on day 18 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1023.2 hPa on day 18 at time 23:56
Ελάχιστη πίεση= 1021.2 hPa on day 18 at time 15:30
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 18 at time 07:20
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 357°( N ) on day 18 at time 04:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 14.5°C on day 18 at time 11:01


19 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 9.0°C
Μέση υγρασία= 71%
Μέσο σημείο δρόσου= 4.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.5 km/h
Μέση διεύθυνση= 311° ( NW)
Υετός μήνα= 3.0 mm
Υετός έτους= 3.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 19 at time 23:59
Maximumtemperature = 10.9°C on day 19 at time 15:43
Minimumtemperature = 6.7°C on day 19 at time 06:45
Maximumhumidity = 86% on day 19 at time 06:54
Ελάχιστη υγρασία= 55% on day 19 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1024.0 hPa on day 19 at time 10:54
Ελάχιστη πίεση= 1020.3 hPa on day 19 at time 17:38
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 19 at time 21:57
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 00°( N ) on day 19 at time 23:11
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 10.9°C on day 19 at time 15:43


20 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.6°C
Μέση υγρασία= 60%
Μέσο σημείο δρόσου= 3.9°C
Μέσο βαρόμετρο= 1018.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 4.5 km/h
Μέση διεύθυνση= 340° (NNW)
Υετός μήνα= 3.0 mm
Υετός έτους= 3.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 20 at time 23:59
Maximumtemperature = 17.5°C on day 20 at time 11:02
Minimumtemperature = 7.6°C on day 20 at time 02:01
Maximumhumidity = 72% on day 20 at time 09:21
Ελάχιστη υγρασία= 47% on day 20 at time 11:40
Μέγιστη πίεση= 1021.2 hPa on day 20 at time 01:24
Ελάχιστη πίεση= 1016.8 hPa on day 20 at time 16:22
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 20 at time 23:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 320°( NW) on day 20 at time 23:14
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 17.5°C on day 20 at time 11:02


21 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 10.9°C
Μέση υγρασία= 65%
Μέσο σημείο δρόσου= 4.5°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 4.9 km/h
Μέση διεύθυνση= 341° (NNW)
Υετός μήνα= 3.0 mm
Υετός έτους= 3.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 21 at time 23:59
Maximumtemperature = 16.3°C on day 21 at time 11:36
Minimumtemperature = 7.8°C on day 21 at time 23:59
Maximumhumidity = 79% on day 21 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 50% on day 21 at time 11:41
Μέγιστη πίεση= 1018.4 hPa on day 21 at time 00:13
Ελάχιστη πίεση= 1014.2 hPa on day 21 at time 20:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 21 at time 18:06
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 0-0°( N ) on day 21 at time 22:00
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 16.3°C on day 21 at time 11:36


22 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 10.3°C
Μέση υγρασία= 82%
Μέσο σημείο δρόσου= 7.3°C
Μέσο βαρόμετρο= 1014.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 344° (NNW)
Υετός μήνα= 4.2 mm
Υετός έτους= 4.2 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 22 at time 17:32
Maximumtemperature = 15.4°C on day 22 at time 11:16
Minimumtemperature = 7.0°C on day 22 at time 06:42
Maximumhumidity = 93% on day 22 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 62% on day 22 at time 11:22
Μέγιστη πίεση= 1015.8 hPa on day 22 at time 10:57
Ελάχιστη πίεση= 1013.8 hPa on day 22 at time 04:50
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 22 at time 01:04
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 00°( N ) on day 22 at time 07:41
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 15.4°C on day 22 at time 11:16


23 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.5°C
Μέση υγρασία= 94%
Μέσο σημείο δρόσου= 10.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.3 km/h
Μέση διεύθυνση= 279° ( W )
Υετός μήνα= 8.1 mm
Υετός έτους= 8.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 23 at time 23:57
Maximumtemperature = 13.7°C on day 23 at time 10:43
Minimumtemperature = 9.4°C on day 23 at time 07:08
Maximumhumidity = 97% on day 23 at time 09:43
Ελάχιστη υγρασία= 91% on day 23 at time 12:01
Μέγιστη πίεση= 1019.4 hPa on day 23 at time 23:51
Ελάχιστη πίεση= 1014.4 hPa on day 23 at time 05:58
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 23 at time 23:38
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 00°( N ) on day 23 at time 06:10
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 13.7°C on day 23 at time 10:43


24 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 8.9°C
Μέση υγρασία= 97%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1021.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 1.2 km/h
Μέση διεύθυνση= 222° ( SW)
Υετός μήνα= 13.8 mm
Υετός έτους= 13.8 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 24 at time 11:15
Maximumtemperature = 10.5°C on day 24 at time 00:11
Minimumtemperature = 8.0°C on day 24 at time 23:04
Maximumhumidity = 98% on day 24 at time 21:41
Ελάχιστη υγρασία= 93% on day 24 at time 01:36
Μέγιστη πίεση= 1023.4 hPa on day 24 at time 11:14
Ελάχιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 24 at time 00:18
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 24 at time 10:39
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 220°( SW) on day 24 at time 11:37
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 10.5°C on day 24 at time 00:11


25 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 7.2°C
Μέση υγρασία= 97%
Μέσο σημείο δρόσου= 6.9°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 0.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 241° (WSW)
Υετός μήνα= 15.0 mm
Υετός έτους= 15.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 25 at time 07:28
Maximumtemperature = 8.3°C on day 25 at time 02:11
Minimumtemperature = 6.6°C on day 25 at time 19:47
Maximumhumidity = 98% on day 25 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 97% on day 25 at time 23:05
Μέγιστη πίεση= 1021.8 hPa on day 25 at time 00:13
Ελάχιστη πίεση= 1016.6 hPa on day 25 at time 23:58
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 1.9 km/h on day 25 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 231°( SW) on day 25 at time 15:57
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 8.3°C on day 25 at time 02:11


26 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 6.8°C
Μέση υγρασία= 98%
Μέσο σημείο δρόσου= 6.4°C
Μέσο βαρόμετρο= 1008.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 1.3 km/h
Μέση διεύθυνση= 257° (WSW)
Υετός μήνα= 20.4 mm
Υετός έτους= 20.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 26 at time 15:27
Maximumtemperature = 8.0°C on day 26 at time 17:17
Minimumtemperature = 5.9°C on day 26 at time 22:34
Maximumhumidity = 99% on day 26 at time 22:33
Ελάχιστη υγρασία= 97% on day 26 at time 19:46
Μέγιστη πίεση= 1016.8 hPa on day 26 at time 00:04
Ελάχιστη πίεση= 1004.2 hPa on day 26 at time 18:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 26 at time 19:41
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 00°( N ) on day 26 at time 19:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 8.0°C on day 26 at time 17:17


27 Νοέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 9.4°C
Μέση υγρασία= 95%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.6°C
Μέσο βαρόμετρο= 1005.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.2 km/h
Μέση διεύθυνση= 275° ( W )
Υετός μήνα= 20.4 mm
Υετός έτους= 20.4 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 27 at time 23:59
Maximumtemperature = 12.1°C on day 27 at time 15:04
Minimumtemperature = 6.2°C on day 27 at time 00:02
Maximumhumidity = 99% on day 27 at time 12:19
Ελάχιστη υγρασία= 91% on day 27 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1007.4 hPa on day 27 at time 10:25
Ελάχιστη πίεση= 1003.3 hPa on day 27 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 27 at time 01:31
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 175°( S ) on day 27 at time 01:33
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 12.1°C on day 27 at time 15:04


Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Νοέμβριος 2021 μέχρι την μέρα 27
Μέση θερμοκρασία= 11.2°C
Μέση υγρασία= 82%
Μέσο σημείο δρόσου= 8.0°C
Μέσο βαρόμετρο= 1018.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 294° (WNW)
Υετός μήνα= 20.7 mm
Υετός έτους= 21.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.3 mm on day 26 at time 15:27
Μέγιστη θερμοκρασία= 21.7°C on day 07 at time 05:59
Ελάχιστη θερμοκρασία= 4.1°C on day 12 at time 15:09
Μέγιστη υγρασία= 99% on day 27 at time 12:19
Ελάχιστη υγρασία= 43% on day 12 at time 09:40
Μέγιστη πίεση= 1033.6 hPa on day 10 at time 23:14
Ελάχιστη πίεση= 1003.3 hPa on day 27 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 9.3 kmh from 135°( SE) on day 02 at time 00:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 13.0 km/h from 180°( S ) on day 04 at time 01:29
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 23.8°C on day 07 at time 05:59
Avg daily max temp:14.4°C
Avg daily min temp:8.7°C
Growing degrees days :65.6GDD
Corn growing degrees days:489.1 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
00.6 mm on day 10
01.5 mm on day 11
00.6 mm on day 15
00.3 mm on day 17
01.2 mm on day 22
03.9 mm on day 23
05.7 mm on day 24
01.2 mm on day 25
05.4 mm on day 26