Κάμερα Ανατολικού

Αυτόματη ανανέωση εικόνας κάθε 20"