Κάμερα Nάουσας

Αυτόματη ανανέωση εικόνας κάθε 20"