^^

Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Δεκέμβριος 20221 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1015.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 10.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 9.4 km/h
Μέση διεύθυνση= 358° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 01 at time 00:00
Maximumtemperature = 11.3°C on day 01 at time 00:00
Minimumtemperature = 11.3°C on day 01 at time 00:00
Maximumhumidity = 53% on day 01 at time 00:00
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 01 at time 00:00
Μέγιστη πίεση= 1016.5 hPa on day 01 at time 00:00
Ελάχιστη πίεση= 1013.6 hPa on day 01 at time 03:31
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 57.4 km/h on day 01 at time 03:31
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 33.3 km/h from 00°( N ) on day 01 at time 03:31
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 01 at time 00:00
2 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1016.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 9.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 9.2 km/h
Μέση διεύθυνση= 231° ( SW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 02 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 02 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 02 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 02 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 02 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1018.4 hPa on day 02 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1014.2 hPa on day 02 at time 14:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 57.4 km/h on day 02 at time 17:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 33.3 km/h from 225°( SW) on day 02 at time 17:15
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 02 at time 23:59
3 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 4.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 6.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 31° (NNE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 03 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 03 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 03 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 03 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 03 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1021.5 hPa on day 03 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1018.4 hPa on day 03 at time 01:18
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 03 at time 17:29
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 045°( NE) on day 03 at time 14:43
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 03 at time 23:59
4 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1019.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 1.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 244° (WSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 04 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 04 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 04 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 04 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 04 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1021.6 hPa on day 04 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1013.9 hPa on day 04 at time 17:43
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 04 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 225°( SW) on day 04 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 04 at time 23:59
5 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1018.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 30° (NNE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 05 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 05 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 05 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 05 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 05 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1022.9 hPa on day 05 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1013.1 hPa on day 05 at time 10:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 05 at time 18:12
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 00°( N ) on day 05 at time 18:12
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 05 at time 23:59
6 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1023.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 3.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 5.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 192° (SSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 06 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 06 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 06 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 06 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 06 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1024.2 hPa on day 06 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1022.9 hPa on day 06 at time 02:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 06 at time 21:12
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 292°(WNW) on day 06 at time 05:01
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 06 at time 23:59
7 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1024.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 3.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 5.4 km/h
Μέση διεύθυνση= 359° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 07 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 07 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 07 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 07 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 07 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1024.9 hPa on day 07 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1024.1 hPa on day 07 at time 10:37
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 07 at time 18:45
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 315°( NW) on day 07 at time 18:45
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 07 at time 23:59
8 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1025.8 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.3 km/h
Μέση διεύθυνση= 3° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 08 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 08 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 08 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 08 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 08 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1026.4 hPa on day 08 at time 13:37
Ελάχιστη πίεση= 1024.9 hPa on day 08 at time 00:13
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 07 at time 00:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 045°( NE) on day 08 at time 19:04
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 08 at time 23:59
9 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1023.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 3.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 5.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 229° ( SW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 09 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 09 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 09 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 09 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 09 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1025.4 hPa on day 09 at time 00:27
Ελάχιστη πίεση= 1018.1 hPa on day 09 at time 08:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 09 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 225°( SW) on day 09 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 09 at time 23:59
10 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1024.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 5.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 7.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 248° (WSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 10 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 10 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 10 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 10 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 10 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1024.6 hPa on day 10 at time 11:39
Ελάχιστη πίεση= 1019.1 hPa on day 10 at time 00:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 10 at time 17:01
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 00°( N ) on day 10 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 10 at time 23:59
11 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1023.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 5.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 7.8 km/h
Μέση διεύθυνση= 23° (NNE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 11 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 11 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 11 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 11 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 11 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1024.2 hPa on day 11 at time 01:09
Ελάχιστη πίεση= 1022.7 hPa on day 11 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 11 at time 17:15
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 045°( NE) on day 11 at time 19:56
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 11 at time 23:59
12 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 3.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 4.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 33° (NNE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 12 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 12 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 12 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 12 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 12 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1023.1 hPa on day 12 at time 20:10
Ελάχιστη πίεση= 1022.7 hPa on day 12 at time 06:45
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 7.4 km/h on day 12 at time 12:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 045°( NE) on day 12 at time 12:07
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 12 at time 23:59
13 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 10° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 13 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 13 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 13 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 13 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 13 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1023.1 hPa on day 13 at time 04:18
Ελάχιστη πίεση= 1021.5 hPa on day 13 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 13 at time 09:40
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 045°( NE) on day 13 at time 09:40
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 13 at time 23:59
14 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1021.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.6 km/h
Μέση διεύθυνση= 237° (WSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 14 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 14 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 14 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 14 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 14 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1022.4 hPa on day 14 at time 23:19
Ελάχιστη πίεση= 1021.5 hPa on day 14 at time 04:27
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 14 at time 12:35
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 225°( SW) on day 14 at time 12:35
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 14 at time 23:59
15 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1023.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 5.4 km/h
Μέση διεύθυνση= 243° (WSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 15 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 15 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 15 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 15 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 15 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1023.4 hPa on day 15 at time 20:52
Ελάχιστη πίεση= 1022.3 hPa on day 15 at time 02:00
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 15 at time 18:11
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 225°( SW) on day 15 at time 18:11
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 15 at time 23:59
16 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1023.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 0.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 1.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 9° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 16 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 16 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 16 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 16 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 16 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1023.6 hPa on day 16 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1023.0 hPa on day 16 at time 18:25
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 16 at time 04:55
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 045°( NE) on day 16 at time 04:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 16 at time 23:59
17 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1024.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.2 km/h
Μέση διεύθυνση= 284° (WNW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 17 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 17 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 17 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 17 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 17 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1025.5 hPa on day 17 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1023.5 hPa on day 17 at time 05:09
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 17 at time 07:50
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 00°( N ) on day 17 at time 07:50
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 17 at time 23:59
18 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1024.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 3.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 240° (WSW)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 18 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 18 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 18 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 18 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 18 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1025.5 hPa on day 18 at time 02:42
Ελάχιστη πίεση= 1024.0 hPa on day 18 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 18 at time 18:53
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 9.3 km/h from 315°( NW) on day 18 at time 18:53
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 18 at time 23:59
19 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1024.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 2.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 4.3 km/h
Μέση διεύθυνση= 27° (NNE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 19 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 19 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 19 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 19 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 19 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1025.0 hPa on day 19 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1024.0 hPa on day 19 at time 02:56
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 3.7 km/h on day 19 at time 21:48
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 045°( NE) on day 19 at time 21:48
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 19 at time 23:59
20 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1024.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 4.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 5.7 km/h
Μέση διεύθυνση= 12° (NNE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 20 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 20 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 20 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 20 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 20 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1025.0 hPa on day 20 at time 00:35
Ελάχιστη πίεση= 1024.0 hPa on day 20 at time 11:18
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 20 at time 22:07
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 338°(NNW) on day 20 at time 19:26
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 20 at time 23:59
21 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1024.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 5.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 6.9 km/h
Μέση διεύθυνση= 36° ( NE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 21 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 21 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 21 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 21 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 21 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1024.5 hPa on day 21 at time 23:59
Ελάχιστη πίεση= 1023.9 hPa on day 21 at time 16:54
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 21 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 7.4 km/h from 045°( NE) on day 21 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 21 at time 23:59
22 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1025.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 8.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 7.1 km/h
Μέση διεύθυνση= 37° ( NE)
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 22 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 22 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 22 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 22 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 22 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1025.5 hPa on day 22 at time 19:49
Ελάχιστη πίεση= 1022.5 hPa on day 22 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 57.4 km/h on day 22 at time 09:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 37.0 km/h from 225°( SW) on day 22 at time 09:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 22 at time 23:59
23 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1023.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 1.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 2.4 km/h
Μέση διεύθυνση= 9° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 23 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 23 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 23 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 23 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 23 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1024.2 hPa on day 23 at time 22:49
Ελάχιστη πίεση= 1022.0 hPa on day 23 at time 09:24
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 5.6 km/h on day 23 at time 23:59
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 5.6 km/h from 045°( NE) on day 23 at time 23:59
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 23 at time 23:59
29 Δεκέμβριος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 3.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 5.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 6° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 585.3 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 29 at time 23:59
Maximumtemperature = 11.3°C on day 29 at time 23:59
Minimumtemperature = 11.3°C on day 29 at time 23:59
Maximumhumidity = 53% on day 29 at time 23:59
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 29 at time 23:59
Μέγιστη πίεση= 1026.4 hPa on day 29 at time 13:37
Ελάχιστη πίεση= 1013.1 hPa on day 29 at time 10:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 57.4 km/h on day 29 at time 09:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 37.0 km/h from 225°( SW) on day 29 at time 09:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 29 at time 04:11


Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Δεκέμβριος 2022 μέχρι την μέρα 29
Μέση θερμοκρασία= 11.3°C
Μέση υγρασία= 53%
Μέσο σημείο δρόσου= 2.1°C
Μέσο βαρόμετρο= 1022.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου= 3.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών= 5.0 km/h
Μέση διεύθυνση= 6° ( N )
Υετός μήνα= 0.0 mm
Υετός έτους= 615.0 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό= 0.0 mm on day 30 at time 00:02
Μέγιστη θερμοκρασία= 11.3°C on day 30 at time 00:02
Ελάχιστη θερμοκρασία= 11.3°C on day 30 at time 00:02
Μέγιστη υγρασία= 53% on day 30 at time 00:02
Ελάχιστη υγρασία= 53% on day 30 at time 00:02
Μέγιστη πίεση= 1026.4 hPa on day 08 at time 13:37
Ελάχιστη πίεση= 1013.1 hPa on day 05 at time 10:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου= 57.4 kmh from 225°( SW) on day 22 at time 09:05
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου= 37.0 km/h from 360°( N ) on day 22 at time 09:05
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας= 11.3°C on day 24 at time 04:11
Avg daily max temp:11.3°C
Avg daily min temp:11.3°C
Growing degrees days :31.2GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού